Nasza odpowiedzialność

Z natury. Dla natury.

Działamy w ścisłej zgodzie z naturą, stąd zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w DNA naszej firmy. Podejmowane przez nas działania to między innymi rygorystyczna kontrola dostawców i ich zatwierdzanie, a także zmniejszanie naszego śladu węglowego. Wspieramy też projekty dbające o ochronę lasów i ponowne zalesianie oraz organizacje takie jak Fairtrade, Rainforest Alliance i Forum ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Zrównoważony rozwój w Zentis: 

 

1. Produkcja chroniąca zasoby i ochrona klimatu, 

2. Odpowiedzialność w pozyskiwaniu surowców,

3. Gospodarowanie ukierunkowane na klienta,

4. Naturalne produkty,

5. Pracownicy Zentis

Odpowiedzialność

na całej linii

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za pracowników, dostawców i partnerów na rynku. Nasi dostawcy są wieloletnimi partnerami, którzy stosują zasady zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym i społecznym. Zentis jest członkiem zwyczajnym RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) i od lata 2014 roku certyfikowanym użytkownikiem oleju palmowego produkowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw.

Wytyczne w zakresie odpowiedzialnego i przedsiębiorczego działania:

O szczegółach wszystkich wymienionych wyżej i wielu innych działań mogą Państwo przeczytać w naszym aktualnym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Raport w zrozumiały sposób opisuje ekologiczny, ekonomiczny oraz społeczny rozwój firmy i pokazuje osiągnięty do tej pory postęp.

Kodeks etyczny

Standardy i wytyczne w zakresie prowadzenia przez nas działalności, podejścia do biznesu i człowieka oraz filary naszej kultury korporacyjnej.

Energooszczędność w produkcji i logistyce.

Nasze procesy produkcyjne w sposób trwały przyczyniają się do oszczędzania zasobów. Nasza logistyka działa ponadto niezwykle wydajnie. Dowód: od 2012 roku nasze zaangażowanie w energooszczędne działania przekłada się na certyfikaty uzyskiwane w oparciu o normę ISO 50001:2011.

Przestrzeń na nowe pomysły.

Każdego dnia dążymy do stałej poprawy we wszystkich obszarach działalności naszej firmy. Z tego powodu tworzymy w Zentis nowe procesy i style pracy, które jeszcze silniej wspierają kreatywność i innowacje. Takie proaktywne podejście gwarantuje nam optymalne przygotowanie na wyzwania przyszłości. 

Więcej przestrzeni na innowacje: Na powierzchni 2100 metrów kwadratowych stworzyliśmy FruchtCampus – kompleksowy system ekologicznych innowacji pomyślany jako miejsce na kreatywną współpracę pracowników, a także szeroką wymianę informacji i poglądów z klientami oraz partnerami handlowymi. 

Kariera w Zentis – różnorodność ma znaczenie.

Zależy nam oczywiście na tym, żeby nasi pracownicy w swojej codziennej pracy byli zadowoleni i zmotywowani. Dlatego ważne są dla nas takie kwestie, jak równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, zdrowie w miejscu pracy, elastyczne modele czasu pracy, sprawiedliwe wynagradzanie oraz zróżnicowanie załogi pod względem narodowości i wieku. Mocno angażujemy się w zapewnienie równych praw wszystkim naszym pracownikom – niezależnie od ich wieku, płci, pochodzenia, religii czy orientacji seksualnej.

 

Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnościami stałe zatrudnienie i, w uzgodnieniu z radą zakładową, dostosowujemy miejsca oraz czas pracy do sytuacji zdrowotnej naszych pracowników.

 

A wszystkim, którzy chcą osiągnąć coś więcej, oferujemy nasz program szkoleń oraz system zarządzania talentami.

Kontakt

Zawsze dajemy z siebie to, co najlepsze. Również w zakresie serwisu.

Cieszymy się, że nasze produkty trafiły w Państwa gust. Z przyjemnością osobiście odpowiemy na Państwa pytania.

 

Możliwości kontaktu z nami:

 

Zentis Polska Sp. z o. o.
Ul. Przemysłowa 8, Żelków Kolonia
08-110 Siedlce

 

Telefon: +48 25 6402-100

Faks: +48 25 6409-100

E-mail: zentis@zentis.pl